5_my.png

MY – dzieci 12-14 letnie

Praca z emocjami

Pod koniec szkoły podstawowej trudno jest określić, czy młody człowiek jest jeszcze dzieckiem, czy już zaczyna być dorosłym. Jest to trudny do określenia stan, przede wszystkim dla młodej osoby go doświadczającej, która musi na nowo zrozumieć i zbudować swoje “ja”. Jest to też czas, kiedy doświadcza pierwszych zauroczeń i budowania innej formuły relacji. Program pozwala młodemu człowiekowi łatwiej przejść przez ten burzliwy okres – pomaga zrozumieć swoje uczucia, zbudować stabilną tożsamość, zaakceptować siebie. Młody człowiek uczy się, jak prawidłowo komunikować się i rozwiązywać konflikty, świadomie akceptując swoje i cudze potrzeby.

Program  „MY” skupia się na rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz empatii. Opiera się na ćwiczeniu uwagi, aktywnego słuchania, odczuwania rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości.

Program wspiera:

  • budowanie realnego obrazu “JA”,

  • zrozumienie swoich uczuć,

  • budowanie stabilnej tożsamości,

  • akceptację siebie,

  • opanowanie metod samokontroli,

  • rozwój umiejętności pokazywania siebie innym i budowania relacji na różnych płaszczyznach (koleżeńskich, przyjacielskich, podległych i dominacyjnych),

  • naukę współpracy i rozwiązywania potencjalnych konfliktów,

  • stabilnego poczucia własnej wartości,

  • zrozumienia swoich i cudzych emocji,

  • akceptacji dla emocji trudnych.