3_ja.png

JA - dzieci 7-8 letnie

Praca z emocjami

Program “JA” został zaprojektowany tak, aby wspierać dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej. Pomaga radzić sobie z lękiem w nowym środowisku. Początek szkoły podstawowej to również newralgiczny dla dzieci czas w procesie kształtowania poczucia własnej wartości.


Dzieci potrafią już bardziej niż przedszkolaki kontrolować emocje. Nie oznacza to jednak, że tych emocji jest mniej. Wrażliwość dzieci dotyczy głównie ich osoby – chcą być akceptowane, kochane, doceniane.

Nasz autorski program rozwojowy „JA” pomaga dzieciom:

  • zaakceptować ich emocjonalność,

  • skutecznie nazywać i rozumieć wewnętrzne odczucia,

  • zbudować stabilny obraz swojej osoby, niezależnego od bodźców zewnętrznych.