2_podroz.png

Podróż

Praca z emocjami

Realizacja programu  „Oto JA” „Podróż” pozwala dzieciom lepiej odnaleźć się w  trudnym dla nich, pod względem emocjonalnym, wieku. Dziecko uczy się kim jest, czego doświadcza i nazywa swoje wewnętrzne stany. Dzięki zajęciom dzieci pięcioletnie zaczynają budować na solidnych podstawach poczucie własnej wartości. Dzieci sześcioletnie i ich otoczenie spokojniej przechodzą etap rozwoju pełen emocjonalnych burz. Przed pójściem do szkoły podstawowej od dzieci wymaga się osiągnięcie “dojrzałości szkolnej”, w skład której wchodzą: rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny i społeczny.

W “Podróży” przez emocje, 5 i 6 latki odkrywają i nazywają swoje wewnętrzne stany. Dzieci podróżując ze Stworkiem JA po krainie emocji, uczą się:

  • samoświadomości,

  • samoregulacji,

  • pozytywnej komunikacji,

  • współpracy,

  • rozwiązywania potencjalnych konfliktów.